Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2009

Την Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009, η Ομάδα Νομικής Βοήθειας προσέβαλε με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την με αριθμό 7012/6/103 της 05.07.2009 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2009/Β/1426) που εξαίρεσε τους αστυνομικούς εξωτερικής υπηρεσίας (ΥΑΤ, ΥΜΕΤ κλπ) από την υποχρέωση να φέρουν διακριτικά.

Για τα γεγονότα της 17/11

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2009

17/11. Το Υπουργείο «Προστασίας του Πολίτη» φέρει την αποκλειστική ευθύνη για μια ημέρα όπου, παρά τη μεγάλη μαζικότητα της πορείας, ο εορτασμός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θύμιζε περισσότερο επετειακή εκδήλωση του αστυνομικού κράτους. Καταγγέλλουμε την πρωτοφανή επιχείρηση υπαγωγής της Αθήνας σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, τα εκτεταμένα περιστατικά αυταρχισμού και αστυνομικών αυθαιρεσιών.